DE VOORDELEN VAN ROBOTLASSEN

Lassen met behulp van lasrobots biedt diverse voordelen voor producties in de plaatbewerkingsindustrie

Voor het snel & efficiënt lassen van stukwerk, maar in het bijzonder van seriewerk, wordt robotlassen aangewend. Dankzij gerobotiseerd lassen kunnen we producten afleveren die met een maximale, consistente kwaliteit werden gelast.

Kostenreductie

Doordat robotlassen nauwelijks menselijke arbeid vereist, wordt de kostprijs sterk gereduceerd.

Constante en hoge kwaliteit

Door de uiterst stabiele & perfecte bewegingen van de armen van de lasrobot kan worden gelast met de allerhoogste nauwkeurigheid en met steeds dezelfde toleranties.

Maximale productiviteit, snelle levering

De bijzonder snelle lasmanoeuvers en de heel beperkte menselijke tussenkomst bij het robotgestuurde lasproces resulteert in een maximale productiviteit. Er is overigens nauwelijks stilstand bij producties die worden uitgevoerd via robotlassen, waardoor producties snel kunnen worden geleverd.

Voordelig voor zowel kleine als grote reeksen

Robotlassen is voordelig voor zowel kleine opdrachten als voor grotere series. De keuze voor handmatig lassen of robotlassen wordt steeds per project geëvalueerd en besproken met de klant.

VIDEO TITLE ROW HIDDEN

VMT IS ACTIEF IN VELE SECTOREN

Machinebouw   |   Verlichting   |   Voeding   |   Elektronica   |   Informatica   |   Landbouwmachines   |   Automotive

OFFERTE

Ontvang spoedig een offerte op maat voor onze metaalbewerkingstechnieken & aanvullende dienstverlening